Ansvarig personal

Kärnan av verksamheten.

Per-Arne “Pac” Carlström
Chef
Telefonnummer: 070-2087634
Email: Pac@ikkongahalla.Com

Tommy “DansTommy” Augustsson
Personalansvarig/Dansansvarig
Telefonnummer: 076-8056250
Email: Tommy.Augustsson@Telia.Com

Anna Lundin
Bokningsansvarig
Telefonnummer: 0702-134446
Email: Annalundin.ikkongahalla@Gmail.Com