Kungälvsparken - Information

En svängig mötesplats för alla.