Om IKK

IKK-Toleransen - Inställning, positivitet och gemenskap.

Vårat ledord "IKK-Toleransen" genomsyras av att alla föreningsmedlemmar har en acceptans mot alla människor som vi stöter på i föreningslivet. Alla av IK Kongahällas medlemmar skall alltid sträva efter att förstå och tolerera den enskilda individen som står i centrum. Vårat varumärke skall präglas av IKK-Toleransen.

Föreningens medlemmar är aktivt medvetna om IKK-toleransens betydelse och vi agerar ständigt efter den. Uppfyller vi detta så kommer vi naturligt få en bättre sammanhållning och en roligare tid tillsammans i vår fotbollsklubb.